28 Tháng Năm, 2024

Chính sách Bảo mật thông tin

Chính sách Bảo mật thông tin

Chào mừng bạn đến với cokhilehuy.com! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ cho bạn an tâm khi sử dụng trang web của chúng tôi. Trang này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ chính sách này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách này.

1. Thông tin thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên lạc, và thông tin đăng nhập.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, gửi thông tin, cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, và tương tác với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác.

4. Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình hoặc liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc cập nhật chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các thay đổi này.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.