28 Tháng Năm, 2024

Điều kiện và Điều khoản

Điều kiện và Điều khoản

Chào mừng bạn đến với cokhilehuy.com! Trước khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web này.

1. Bản quyền và Sở hữu trí tuệ

Mọi nội dung trên cokhilehuy.com, bao gồm nhưng không giới hạn vào bài viết, hình ảnh, video, và các tài liệu khác, đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi sử dụng. Việc sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi là vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ.

2. Nội dung người dùng:

Chúng tôi hoan nghênh sự đóng góp và phản hồi từ cộng đồng của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi nội dung bạn đăng lên trang web của chúng tôi. Chúng tôi có quyền loại bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho là không phù hợp hoặc vi phạm các quy định của chúng tôi.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật.

4. Liên kết đến trang web bên ngoài

Cokhilehuy.com có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được quản lý bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi của các trang web này và không đảm bảo tính chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin trên các trang web bên ngoài.

5. Thay đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi các thay đổi đã được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các điều khoản và điều kiện mới.
Xin lưu ý rằng việc sử dụng trang web này được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện này cùng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về các điều khoản và điều kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.